konzusrls_edited.png

Transporti dhe Logjistika

Konzu srls përdor specialistët më të mirë në sektorin e logjistikës të sistemeve dhe makinerive të ngritjes dhe trajtimit, për të ofruar një shërbim që synon kërkesat më të ndryshme, një gamë të gjerë zgjidhjesh falë një flote të madhe automjetesh moderne dhe efikase, depove për magazinim , vinça kamionësh dhe ngritës, ngarkim-shkarkim mallrash, nga paleta të vetme deri te impiantet industriale, konfigurimi i kontejnerëve, dokumentacioni teknik, transporti në të gjithë Italinë, shpejtësia e ekzekutimit dhe siguria e garantuar.

trasporto e logistica.jpg
trasporto e logistica
trasporti 3 .jpg
trasporti e logistica