SH SERRBIMET TONA

Përveç tregtisë së makinerive industriale, Konzu srls ofron shërbime të ndryshme për të mbështetur kompanitë.
Një gamë e gjerë e zgjidhjeve me çelësa kryesore për zhvillimin dhe prodhimin.

konzusrls_edited.png

Pajisjet, Makineritë, Impiantet

KONSULTANC

Këshilla teknike

Trajtimi, Transporti, Ruajtja